Acció Social

Aquesta àrea engloba les activitats comunitàries com a instrument de transformació social, en ella trobem projectes molt diversos, dirigits a persones LGTBIQ+, persones amb VIH i/o en situació d’exclusió social.

Els projectes dirigits a persones en una posició socioeconòmica vulnerable tenen en comú el suport social a necessitats bàsiques com poden ser l’habitatge, l’alimentació o la feina.

Els projectes que també es dirigeixen a persones amb VIH, paral·lelament, també aborden qüestions relacionades amb la millora integral de l’estat de salut i el coneixement del virus.

Comptem amb un espai d’acompanyament a persones LGTBIQ+ i de lluita per a la superació de l’homofòbia i la transfòbia en l’àmbit polític i social de Sabadell.