Actua al Carrer

Realitzem treball de camp in situ per identificar els punts de la ciutat on hi ha persones sense llar o en habitatges inadequats (principalment en forma de barraquisme) i intervenim davant d’emergències relacionades amb el sensellarisme informant sobre recursos, vinculant a la xarxa assistencial, derivant als recursos socials existents i realitzant els seguiments necessaris.