Cafè +

Programa d’acollida i suport integral a persones amb el VIH/Sida

Oferim un espai d’acollida i suport per a les persones amb VIH i les persones del seu entorn amb l’objectiu principal de millorar la seva salut i qualitat de vida (estat físic, psicològic, esfera social i creació de vincles estables i saludables).

Partint d’aquesta concepció holística de la salut es treballa des de l’adherència al tractament antiretroviral fins la superació de l’estigma i l’autoestigma relacionat amb el VIH.

Aquestes són algunes de les activitats:
• Activitats d’oci (excursions, festes, trobades setmanals…)
• Accions contra l’estigma i la discriminació (performances, participació en xerrades…)
• Tallers de salut
• Teràpies complementàries al tractament (acupuntura, quiromassatge, flors de bach…)

 

A més, per les característiques de moltes persones que fan ús d’aquest servei (més d’un 80% presenten problemàtiques socials i ambientals), i com a pilar per sostenir qualsevol altre tipus d’intervenció, també s’atenen, en coordinació amb altres projectes de l’entitat, les necessitats bàsiques (habitatge, alimentació…).

Conclusions a destacar
– Anualment s’atenen més de 80 persones
– El 80% homes i el 20% dones
– En les dones el pes de l’autoestigma relacionat amb el VIH és més important que en els homes.
– El 60% són persones immigrades
– Les persones amb VIH d’origen immigrant mostren característiques concretes (accés limitat a tractaments en el seus països d’origen…)

Convivències terapèutiques per a persones amb el VIH

ealitzem una sortida de 6 dies per a persones amb VIH. Abordem de forma intensiva i transversal aspectes relacionats amb el virus (acceptació, adherència al tractament, necessitats d’autocura...) i aspectes relacionats amb l’estabilitat emocional i afectiva (es genera un espai segur on enfortir vincles, gaudir d’un oci saludable i fomentar la creació d’una identitat sana).

+ INFO

Autorealització

Realitzem un curs d’autorrealització de 8 sessions per a persones amb el VIH on es treballa: l’acceptació, els propòsits vitals, el creixement personal, les relacions positives, el domini de l’entorn i l’autonomia.

+ INFO