Educació Sexual

Fomentem una educació sexual, acompanyant i facilitant una presa de decisions lliure i responsable en l’àmbit de la sexualitat (diversitats de gènere i afectives, autoconeixement, plaer…)

Intervenim en diferents col·lectius i a diferents nivells: 

  • Oferim acompanyaments per incorporar plenament l’educació sexual en l’escola primària, posant l’èmfasi en el professorat i les famílies, per a que puguin introduir transversalment aquesta perspectiva als currículums educatius i a la vida quotidiana.
  • Busquem processos de canvi real i, per això, organitzem programes d’Aprenentatge Servei (APS) d’un curs de durada amb l’objectiu de formar a joves per a que puguin realitzar intervencions d’educació sexual entre iguals.
  • Formem a persones immigrades en la sensibilització i la prevenció del VIH i altres ITS per a que puguin dissenyar i dinamitzar estratègies d’educació entre iguals adaptades a les necessitats i característiques de la seva comunitat d’origen.
  • Oferim formacions d’educació sexual per a futurs professionals, i fem assessoraments a estudiants que estiguin interessades en realitzar una intervenció en sexualitat i/o vulguin saber-ne més.
  • Treballem perquè una educació sexual de qualitat entri en les agendes polítiques i en el currículum escolar; programem i participem activament en espais de coordinació amb l’administració local i altres entitats.