Housing First

Dins l’estratègia integral Sabadell llar, compartida entre l’Ajuntament de Sabadell i entitats del territori, a Actuavallès desenvolupem el projecte Housing first i Actua al carrer.

El model Housing First prioritza l’accés a un habitatge digne per a les persones sense llar.

Representa l’aposta d’ intervenció de l’Estratègia Integral per a l’Atenció de a Persones en Situació de Sensellarisme a Catalunya. El pla vol deixar enrere el tradicional model d’escala continuum of care i passar a afrontar el fenomen d’una manera innovadora, en la qual les persones ja no han d’assolir una sèrie d’objectius prèviament a obtenir la vivenda, sinó que és aquesta la que es dóna en primer terme, amb independència de l’estat de salut mental o les addicions que pugui presentar.

En aquest sentit, apostem per intervencions de baixa exigència on es permeti a la usuària seguir el seu ritme de recuperació sense cap condició que posi en risc la seva permanència a l’habitatge.

 

Disposem de 6 habitatges