Pis

Som un recurs residencial de 8 places per a persones amb VIH i que es troben en situació d’exclusió social. La nostra finalitat és estabilitzar i millorar les condicions i qualitat de vida, fomentant estils de vida saludables i actituds d’autocura i així poder establir plans de treball individuals que incloguin totes les àrees necessàries per a una recuperació i futura inserció social i laboral de les persones residents.

L’estada al pis és d’un màxim de 2 anys i passa per les següents fases:

  1. Adaptació al recurs i a l’entorn
  2. Recuperació i estabilització personal
  3. Preparació per a l’alta i seguiment puntual de la sortida del recurs

 

Obert el 2001