Sabadell Sostre

(SABSO)

Sabadell Sostre és el recurs municipal adreçat a persones en situació de sensellarisme gestionat per Actuavallès. 

Compta amb tres modalitats d’intervenció amb l’objectiu de millorar l’autonomia i el benestar personal d’aquestes persones: 

– Pis Sabadell Sostre: recurs residencial d’estada limitada de 5 places màxim.

– Prevenció i suport a SSBT (Serveis Socials Bàsics Territorials): suport educatiu en els plans de treball de persones en risc d’exclusió residencial allotjats en diferents tipologies d’habitatges i intervenció en un equipament de forma finalista com a unitat de convivència.

– Detecció – Identificació: desplaçament i actuació in situ quan es detecten possibles nous casos de situació de sensellarisme per poder identificar-les i acompanyar-les al SUES (Servei d’Urgències i Emergències Socials).

  • Pis Sabadell Sostre: recurs residencial d’estada limitada de 5 places màxim.
  • Prevenció i suport a SSBT (Serveis Socials Bàsics Territorials): suport educatiu en els plans de treball de persones en risc d’exclusió residencial allotjats en diferents tipologies d’habitatges i intervenció en un equipament de forma finalista com a unitat de convivència.
  • Detecció - Identificació: desplaçament i actuació in situ quan es detecten possibles nous casos de situació de sensellarisme per poder identificar-les i acompanyar-les al SUES (Servei d’Urgències i Emergències Socials).
50 persones en seguiment
Homes 80%
majors de 40 anys 80%
no tenen cap tipus d'ingrés econòmic 56%
són persones immigrades 44%