Sensellarisme

Sabadell Sostre (SABSO):

Sabadell Sostre és el recurs municipal adreçat a persones en situació de sensellarisme que gestionem des de l’entitat. 

Respon a la necessitat d’acompanyament i intervenció social amb persones que es troben sota el paraigües de la classificació ETHOS i amb les que es valora adient donar un suport intensiu per part de Serveis Socials Bàsics. Es pretén acompanyar en una millora de l’autonomia i benestar personal, facilitant processos d’inclusió i ocupabilitat.

Compta amb tres modalitats d’intervenció:

Prevenció i suport a SSBT (Serveis Socials Bàsics Territorials): suport en els plans de treball de persones en risc d’exclusió residencial allotjades en diferents tipologies d’habitatges.

Pis Sabadell Sostre: recurs residencial d’estada limitada d’un màxim de 3 places.

Detecció - Identificació: desplaçament i actuació in situ quan es detecten possibles persones en situació de sensellarisme, per poder acompanyar-les al SUES (Servei d’Urgències i Emergències Socials).

L’any 2019 s’han atès un total de 58 persones, entre elles, 8 dones.

“La fe és pujar el primer esglaó encara que no puguis veure tota l’escala” 

Martin Luther King Jr.

Housing First:

Housing First és un model que prioritza l’accés a un habitatge digne per a les persones sense llar.

El projecte deixa enrere el tradicional model d’escala “continuum of care” i passar a afrontar el fenomen d’una manera innovadora. Les persones no han d’assolir una sèrie d’objectius prèviament a obtenir l’habitatge sinó que aquest es dóna inicialment, amb independència de l’estat de salut mental o les addicions que apareixen.

Apostem per intervencions de baixa exigència on es permet a la usuària seguir el propi ritme de recuperació sense cap condició que posi en risc la seva permanència a l’habitatge. Els requisits bàsics per accedir al programa són: tenir bona relació amb el veïnat, facilitar l’accés de l’equip educatiu una hora a la setmana i fer front a les despeses de la llar amb un percentatge dels seus ingressos.

És un projecte emmarcat en l’estratègia integral Sabadell llar, compartida entre l’Ajuntament de Sabadell i entitats del territori. Representa l’aposta d’ intervenció de l’Estratègia Integral per a l’Atenció de a Persones en Situació de Sensellarisme a Catalunya.

Disposem de 7 habitatges amb l’objectiu d’assolir els 10.

El problema de les persones sense sostre no és només la falta de sostre.

A Housing First totes hi tenen cabuda, només calen habitatges.

Actua al carrer:

Identifiquem in situ els punts de la ciutat on hi ha persones sense llar o en habitatges inadequats -principalment en forma de barraquisme- i intervenim davant d’emergències relacionades amb el sensellarisme. Informem sobre recursos, vinculem a la xarxa assistencial, derivem als recursos socials existents i realitzem els seguiments necessaris.

Fem dues sortides  setmanals en horari de matí i nit.

L’any 2019 hem detectat 106 punts de pernocta irregular a Sabadell i hem atès 138 persones.

“Los nadie, que no son seres humanos, si no recursos, que no hablan idiomas, si no dialectos. Los nadie: Los hijos de nadie, los dueños de nada, que cuestan menos que las balas que los mata…”

Eduardo Galeano

Bugaderia Solidària:

Oferim un servei de bugaderia per a  persones i famílies en situació de vulnerabilitat social que, per diversos motius, no compten amb mitjans per rentar-se la roba a casa.

200 persones ateses anualment  / 1.500 cicles de rentat / 400 esmorzars i berenars

937271900 - de dilluns a divendres de 9 a 18h

actua@actuavalles.org

c/ Passeig Gaudí, 31 (08203) Sabadell

Actuavallès

Prova VIH

Ca l'Enredus