Sensellarisme

Sabadell Sostre (SABSO):

Sabadell Sostre és el recurs municipal adreçat a persones en situació de sensellarisme que gestionem des de l’entitat. 

Respon a la necessitat d’acompanyament i intervenció social amb persones que es troben sota el paraigües de la classificació ETHOS i amb les que es valora adient donar un suport intensiu per part de Serveis Socials Bàsics. Es pretén acompanyar en una millora de l’autonomia i benestar personal, facilitant processos d’inclusió i ocupabilitat.

Compta amb quatre modalitats d’intervenció:

Recurs residencial d’estada temporal: habitatge de 3 places per a persones derivades del Servei d’Atenció a l’Exclusió Residencial. Es realitza acord educatiu i intervenció en plans de treball integrals.

Prospecció al carrer: desplaçament i actuació in situ quan es detecten persones en situació de sense llar per tal de poder orientar-les als serveis d’atenció i acompanyament. En algunes ocasions, són casos derivats a seguiment extern.

Recurs residencial de llarga estada: unitat de convivència de 3 places que han realitzat treball previ al recurs temporal i de difícil inclusió al mercat privat d’habitatge. Es realitza contracte d’habitatge i pla de treball vinculat.

Seguiment extern: plans de treball de persones en risc d’exclusió residencial i social allotjades en diferents tipologies d’habitatges. El servei atendrà un màxim de 40 persones.

L’any 2021 Sabadell Sastre va atendre 116 persones, entre elles, 20 dones.

“La fe és pujar el primer esglaó encara que no puguis veure tota l’escala” 

Martin Luther King Jr.

Housing First:

Housing First és un model que prioritza l’accés a un habitatge digne per a les persones sense llar.

El projecte deixa enrere el tradicional model d’escala “continuum of care” i passar a afrontar el fenomen d’una manera innovadora. Les persones no han d’assolir una sèrie d’objectius prèviament a obtenir l’habitatge sinó que aquest es dóna inicialment, amb independència de l’estat de salut mental o les addicions que apareixen.

Apostem per intervencions de baixa exigència on es permet a la usuària seguir el propi ritme de recuperació sense cap condició que posi en risc la seva permanència a l’habitatge. Els requisits bàsics per accedir al programa són: tenir bona relació amb el veïnat, facilitar l’accés de l’equip educatiu una hora a la setmana i fer front a les despeses de la llar amb un percentatge dels seus ingressos.

És un projecte emmarcat en l’estratègia integral Sabadell llar, compartida entre l’Ajuntament de Sabadell i entitats del territori. Representa l’aposta d’ intervenció de l’Estratègia Integral per a l’Atenció de a Persones en Situació de Sensellarisme a Catalunya.

Disposem de 7 habitatges amb l’objectiu d’assolir els 10.

El problema de les persones sense sostre no és només la falta de sostre.

A Housing First totes hi tenen cabuda, només calen habitatges.

Actua al carrer:

Identifiquem in situ els punts de la ciutat on hi ha persones sense llar o en habitatges inadequats -principalment en forma de barraquisme- i intervenim davant d’emergències relacionades amb el sensellarisme. Informem sobre recursos, vinculem a la xarxa assistencial, derivem als recursos socials existents i realitzem els seguiments necessaris.

Fem dues sortides  setmanals en horari de matí i nit.

L’any 2019 hem detectat 106 punts de pernocta irregular a Sabadell i hem atès 138 persones.

“Los nadie, que no son seres humanos, si no recursos, que no hablan idiomas, si no dialectos. Los nadie: Los hijos de nadie, los dueños de nada, que cuestan menos que las balas que los mata…”

Eduardo Galeano

Bugaderia Solidària:

Oferim un servei de bugaderia per a  persones i famílies en situació de vulnerabilitat social que, per diversos motius, no compten amb mitjans per rentar-se la roba a casa.

200 persones ateses anualment  / 1.500 cicles de rentat / 400 esmorzars i berenars

+34937271900 - de dilluns a divendres de 9 a 18h

Actuavallès

Prova VIH

Ca l'Enredus

Avís Legal, Política de privacitat i cookies

Actuavallès 2021 | Disseny: Júlia Larrosa i Filigrana Produccions | Edició: Julio Pérez