Qualitat

Sistema de Qualitat:

Actuavallès desenvolupa programes diversos que engloben suport social, promoció de la salut, formació i capacitació de professionals existint un objectiu de garantir uns serveis de la màxima qualitat així com adaptada a les necessitats específiques.

Actuavallès incorpora un sistema de gestió de qualitat global que pretén garantir l’eficàcia, l’eficiència i la transparència, així com alinear les accions amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

El sistema implantat ha estat el “Reconocimiento a la Gestión y al Compromiso Social” auditat per “Bureau Veritas Certificación”

Sistema de Qualitat: *Reconeixement a la Gestió i al Compromís Social*

El model implementat segueix un esquema lògic del cicle dels projectes de l’entitat, contempla tots els aspectes rellevants des de el punt de vista de les persones, ja siguin usuàries, voluntàries, treballadores o pràcticums així com de tots els grups interès, així com incorpora els aspectes relatius a l’impacte social que es pretén assolir.

El model s’articula en 5 aspectes transversals i 7 components del cicle del projecte

Aspectes transversals:

Sostenibilitat econòmica, social i ambiental, captació de fons i contribució als ODS

Comunicació i participació dels grups interès

Principis ètics, transparència, coherència amb els valors. Impuls del lideratge

Foment del talent i desenvolupament de les capacitats de les professionals i persones voluntàries.

Multiculturalitat, gènere i igualtat

Components del cicle del projecte:

Anàlisi de les necessitats dels grups interès

Estimació de recursos i pressupost

Planificació i formulació de projectes i programes

Gestió de recursos humans i financers

Desenvolupament i seguiment de projectes i programes

Avaluació, justificació i mesura de l’impacte en els grups interès

Transformació, investigació, innovació, aprenentatge i millora (I+D+i)

El sistema de qualitat “Reconocimiento a la Gestión y al Compromiso Social” estableix 6 nivells d’implementació amb estàndards auditats per l’entitat certificadora “Bureau Veritas Certificación”

+34937271900 - de dilluns a divendres de 9 a 18h

Actuavallès

Prova VIH

Ca l'Enredus

Avís Legal, Política de privacitat i cookies

Actuavallès 2021 | Disseny: Júlia Larrosa i Filigrana Produccions | Edició: Julio Pérez