Transparència

Amb l’entrada en vigor de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el portal de la transparència esdevé l’instrument bàsic per donar compliment i efectivitat a les obligacions de transparència establertes per la Llei.

+34937271900 - de dilluns a divendres de 9 a 18h

Actuavallès

Prova VIH

Ca l'Enredus